دانلود پاورپوینت سیستم حسابداری پیمانکاری جهت رشته ی حسابداری در قالب 44 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

حسابداری پیمانكاری یكی از مقولاتی است كه مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در كشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در كشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در كشور ما نیز از سالها پیش مبحث حسابداری پیمانكاری در كتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری كشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانكاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانكاری در قالب مناسب حقوقی سازوكارها و الزامات محیطی حاكم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

اركان اصلی عملیات پیمانكاری

انواع قراردادهای پیمانكاری

نکته

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكار

مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

ثبت حسابداری مطالعات مقدماتی طرح

مرحله دوم : ارجاع كار به پیمانكار

ثبت حسابداری شرکت درمناقصه

ثبت حسابداری پیمانکاری که برنده مناقصه میشود

بندهای قرارداد

ثبت حسابداری انعقاد قرارداد و اخذ ضمانتنامه انجام تعهدات

ثبت حسابداری تنظیم قرارداد

ثبت حسابداری ضمانتنامه پیش پرداخت

ثبت مربوط به واریزپیش پرداخت

ثبت ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

ثبت حسابداری مربوط به تاسیس کارگاه

و...