دانلود پاورپوینت مدیریت مالی و تجزیه وتحلیل مخاطره و بودجه بندی سرمایه ای جهت رشته ی حسابداری در قالب 82 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش 

 

 

 

   هرگاه بازده یک دارائی بطور دقیق قابل پیش بینی نباشد، سرمایه گذاری در آن دارائی همراه با ریسک (مخاطره) است. مثلا چون بازده سرمایه گذاری در سهام عادی بطور دقیق قابل پیش بینی نیست، سرمایه گذاری در سهام عادی همراه با ریسک است اما چون با سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی اصل و بهره آن حتما دریافت خواهد شد، سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی همراه با ریسک نیست.

   برای اندازه گیری مخاطره طرحهای سرمایه گذاری، از انحراف معیار استفاده می شود. انحراف معیار  (واریانس) ، عدم قطعیت یا مخاطره جریان نقدینه را نشان می دهد. ضریب تغییرات (ضریب پراکندگی) معیاری نسبی است که بصورت درصد بیان می شود.

 

 

 

فهرست مطالب

اهداف رفتاری

مخاطره و اندازه گیری مخاطره

تجزیه وتحلیل مخاطره وبودجه بندی سرمایه ای

روش های تحلیل مخاطره ابتدائی

تحلیل حساسیت

مخاطره و توزیع احتمالی

توزیع احتمالی

انحراف معیار

پیش بینی توزیع های احتمالی

روش های ارزیابی طرح

روش های پیش بینی نرخ های تنزیل

تصمیم های مالی و ساختار سرمایه

منابع اصلی تامین مالی

ارزیابی فریکتو FRICTO

تجزیه و تحلیل روش های تامین مالی  خارج از شرکت

تاثیر منبع تامین مالی بر درآمد سهامداران

و...