دانلود پاورپوینت مدیریت عمومی جهت رشته ی مدیریت در قالب 219 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مديريت عبارت است ازهنرانجام كارازطريق ديگران (دراكر) مديريت فرايندكاركردن بامردم وبوسيله آنها برای دستيابی به اهداف سازماني بادرنظرگرفتن تغييرات محيط است.(كريتنر) مديريت فرايند به كارگيری موثر وكارآمد منابع مادی وانسانی برمبنای يک نظام ارزشی پذيرفته شده است كه ازطريق برنامه ريزی، سازماندهي، بسيج منابع، هدايت و رهبری وكنترل برای دستيابی به اهداف تعيين شده صورت می گيرد(رابينز)

 

 

 

فهرست مطالب

عوامل اصلی و موثر در موفقيت سازمان

وظایف مدیریت

وظایف مدیر

سازمان

انواع سازمان‎‎‎ها

سازمان‌های انتفاعی

سازمان‌های تولیدی

سازمان‌های دولتی

انواع مدیران

تعاریف مدیران عملیاتی، میانی و عالی

مهارت‌های مورد نیاز مدیران

مهارت‌های ادراکی

مهارت های انسانی

مهارت‌های فنی

رابطه بین سطوح مدیریت و مهارتهای موردنیاز

تعریف نقش

و...