جزوه تکنیک تحلیل محتوا استاد بخشی

به تعداد 44 صفحه pdf

مناسب مرور سریع و آمادگی امتحانات پایان ترم

 

شامل موضوعات :

مروری بر تحلیل محتوا

تاریخچه تحلیل محتوا

فنون تحلیل محتوا

موارد کاربرد تحلیل محتوا

طرح تحقیق تحلیل محتوا

معرفی پژوهش های تحلیل محتوا