این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری در آموزش را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

 در این فصل ابتدا در ارتباط با  تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش مطالبی بیان شده سپس به بیان اهمیت آموزش به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات و جنبه های مختلف تاثیر آن  در امر آموزش بویژه آموزش  فیزیک پرداخته شده است مبحث پایانی این فصل بیان تحقیقات داخلی و خارجی در ارتباط با کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش است .

 

 


ابوالحسنی(1388) در پژوهش خود تحت عنوان «استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در آموزش ریاضیات » ضمن بیان چگونگی استفاده از فناوری در آموزش ریاضی و اثرات آن در رویکرد های آموزشی و برنامه درسی و همچنین ایجاد فعالیتهای ارزشمند  به بیان مزایا ی استفاده از نقش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و بعضی محدودیت های استفاده از آن می پردازد که مزاياى استفاده از فاوا شامل: ايجاد انگيزه و علاقه در دانش آموزان براى يادگيرى؛ ايجاد رغبت معلمان در تدريس منابع درسى؛ امكان يادگيرى، براى هر فردى در هر زمان و هر مكانى؛ در دسترس بودن منابع اطلاعاتى در تمام بخشهاى رياضى و امكان برقرارى ارتباط لازم بين رياضى و ساير موضوع ها در حداقل زمان؛

 

جايگزينى پداگوژى جديد و هوشمند به جاى پداگوژى سنتى؛ تعامل دانش آموزان با يكديگر با استفاده از تشكيل گروههاى كارى اينترنتى در وبلاگ؛ برطرف شدن مشكلاتى نظير كمبود استادان مجرب و فضاى آموزشى مناسب؛ ذخيره شدن مطالب درسى در حافظه كامپيوتر براى استفاده هاى بعدى؛ تنوع روشهاى يادگيرى در زمينه استفاده از فاوا ، توسط دانش آموزان؛ صرفه جويى در وقت و هزينه به دليل استفاده از كتابخانه هاى ديجيتالى و جست وجو در سايت هاى مختلف در حين مطالعه؛ ياددهى با استفاده از قابليت افزودن تصاوير گرافيكى، صوت يا تصوير به طور عينى؛ تبادل اطلاعات و سؤالات معلم با ساير معلمان در زمينه ى ايجاد بانك سؤالات غنى؛ كاهش يافتن فاصله بيش از حد نيازهاى جامعه و آنچه كه نظام آموزشى كنونى عرضه می كند. 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فناوری در آموزش

1-2- تاريخچه استفاده از فناوري در آموزش    8
2-2- اهميت و نقش فناوري در آموزش    13
3-2- جايگاه و نقش حیاتی فناوري در آموزش وپرورش    16
4-2-موانع و مشكلات  استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش    18
پیشینه خارجی    21
پیشینه داخلی    27
14-2- جمع بندی و نتیجه گیری    36
منابع و ماخذ    37
فهرست منابع :    38