خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شخصیت و رویکرد صفات با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

بعضی از پژوهشگران که در این حوزه نیزبه تحقیق اشتغال دارند شخصیت را بر حسب تجارب فرد از جهانی که در آن زندگی می کند تعریف می کنند، درحالی که در نوشته های نظریه پردازان دیگر به تجاربفردی اشاره ی کمتری شده است (یا حتی اشاره نشده است)دراین آثار،رفتار فردی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به این چندگانگی دیدگاهها می توان چنین نتیجه گرفت که شخصیت تعریف ساده و صحیحی ندارد و هرکس تعریف خود را براساس آنچه از نظر او مهم است و با توجه به کاربردی که ازنظرشخصیت درذهن دارد، انتخاب می کند. 
 

 

 

فهرست مطالب

شخصیت

نظریه ها

سه بعد شخصیت آیزنک

16 عامل شخصیت ریموند کاتل

نظریه ی 5 عامل

رویکرد صفات

رویکرد یاذگیری اجتماعی

رویکرد پدیدار شناختی

شبکه جهانی اینترنت

ویژگی های کارکردی اینترنت

منابع