خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه قراردادها و روش های قیمت گذاری با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، برآورد دقیق و بروز رسانی متناسب نرخ آن برای دوره اجرا نقش سرنوشت سازی در موفقیت و شکست این پروژه ها خواهد داشت. با توجه به گرانی های بی رویه و غیر قابل پیش بینی اخیر وبا نظر به مقطوع بودن نرخ این گونه پیمانها و عدم بروزرسانی مناسب نرخ و عدم تعلق تعدیل و مابه التفاوت متناسب به آنها در دوره اجراء بسیاری از این پروژه ها در وضعیت شکست، تعلیق و ماده 46 قرار گرفته اند (دیندار، سایه بانی، امیری، 1393) 
 

 

 

فهرست مطالب

طبقه‌بندی قراردادها

روش اعطایی

روش قیمت ‌گذاری

بررسی روش‌های اجرای پروژه‌ها و یا روش‌های مختلف در مرحله ساخت

قراردادهای نوین مهندسی  

قراردادهای تأمین مالی (فاینانس)

پیمان‎های تیپ (معمول) مدیریت (پیمان‎های مدیریت ساخت)

روش مدیریت ساخت (سی.ام)

پیمانکاری طراحی و مدیریت

روش پیمانکاری عمومی (جی. سی)

 مقایسه‌ی روش‌های مدیریت ساخت (سی. ام) و پیمانکاری مدیریت (آم. سی)

 تفاوت‌های روش‌های پیمانکاری مدیریت و مدیریت ساخت (MC و CM)

تشابهات روش‌های پیمانکاری مدیریت و مدیریت ساخت

مقایسه‌ی روش‌های طرح و ساخت توأم و پیمانکاری مدیریت

مقایسه‌ی روش‌های پیمانکاری عمومی و پیمانکاری مدیریت

قراردادها از دیدگاه‌های مختلف

انواع روش‌های قرارداد از نظر پروفسور میلر

انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه جوزف و هاوس

انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه پروفسور مارش

انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه پری

فرایند انتخاب روش قراردادی پروژه

 فرایند انتخاب روش قراردادی پروژه از دیدگاه ام. گوردن

منابع