خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه روش های تامین مالی و نسبت های آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

این عامل اشاره می کند به اینکه بایستی بین وجوه بدست آمده با ماهیت و نوع دارایی بکار گرفته شده به وسیله آن تناسب داشته باشد یعنی بایستی برای افزایش سرمایه در دارایی های ثابت از سهام و بدهی های بلند مدت استفاده نمود. به عنوان یک قاعده ی کلی تامین مالی برای دارایی های جاری پایدار و داراییهای ثابت همانند بدهی بلند مدت سهام انجام می گیرد، دلیل تامین مالی دارایی های پایدار با وجوه پایدار این است که این نوع جریانات نقدی از این دارایی ها بدست می آیند که می توانیم از آن در بهبودی که دارایی ثابت سرمایه گذاری کنیم.
 

 

 

فهرست مطالب

ویژگی های روشهای تامین مالی

عوامل موثر در انتخاب استراتژی تامین مالی

تغییرات اهرم مالی و کاربرد آن

منابع مالی شرکت ها

سهام ممتاز

سهام عادی

اعتبارات تجاری

اسناد تجاری

بدهی تضمین شده

روش های تامین مالی میان مدت وبلند مدت

تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی

هزینه سرمایه

اثر اهرم بر هزینه بدهی

هزینه نهایی سرمایه

بدهی در مقایسه با سرمایه

انواع نسبت های مالی

عوامل موثر برساختار سرمایه

الگوی میلر و مودیلیانی بدون مالیات

فرضیه عدم تقارن اطلاعات

تئوری سلسله مراتبی گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی)

فرضیه جریان نقدی آزاد

تئوری توازی ایستا

منابع