خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ریسک در آسایشگاه سالمندی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

تا پیش از دهه 1970 بخش خدماتی افراد مسن را به عنوان یک طبقه نیازمند به کمک در نظر نمی گرفت و حتی تخفیف فشارهای ایشان نیز به عنوان یک فعالیت خیریه شناخته نمی شد. در عین حال معافیت های مربوط به امور خیریه به این امر ارتباط داده می شد که تنها افراد مسن هستند که نمی توانند از خود بدون تحمل فشارهای مالی مراقبت نمایند و این گروه به طبقه ای نیازمند دستگیری تبدیل شدند. در دهه 1960 تلاش شده تا سالخوردگان را از شهرها به روستاها و یا نواحی حاشیه ای که آب و هوای مناسب تر و فرصت های سرگرم کننده بیشتری دارند، منتقل کنند. این امر موجب توسعه مراکز فعال پذیرش سالخوردگان، آپارتمان ها و مجتمع هایی شده که مراقبت های بهداشتی و سلامتی مختلفی را عرضه می کنند. مراکزی نظیر این فرصت منتقل شدن به محل هایی به موقعیت های نزدیک مترو یا حاشیه شهرها را به سالخوردگان ارائه می دهد که، روش زندگی مناسب بدون قربانی کردن نزدیکی به دوستان و خویشاوندان را برای ایشان فراهم می آورد.
 

 

 

فهرست مطالب

نگاهی به پدیده آسایشگاه های سالمندان

لزوم احداث آسایشگاه های سالمندان

انواع آسایشگاه های سالمندان

مجتمع های مختص سالمندان

مراکز خانه های پیش ساخته

زندگی سالمندان در خانه روستایی (ECHO)

خانه های اشتراکی

مراکز مراقبت دایم از بازنشستگان (CCRC)

تاسیسات حرفه ای پرستاری

تاسیسات مخصوص مبتلایان به آلزایمر

مراکز روزانه مراقبت از سالخوردگان

روش تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA)

روش های ارزیابی ریسک

دیدگاه ها نسبت به خطا

رويكرد فردي به خطا

ریسک های موجود درپروژه آسایشگاه های سالمندان

کاربرد FMEA در مدیریت ریسک آسایشگاه های سالمندان

منابع