خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کارآفرینی و انواع آن با فرمت docx در قالب 112 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

تعاریف مرتبط با کارآفرین و کارآفرینی، در ابتدای شناخت توسط اندیشمندان و دانشمندان این حوزه، اغلب براساس نقش هایی بوده که کارآفرینان در حوزه های تولید و اقتصاد داشته اند، لیکن با گذشت زمان و بررسی های روان شناختی (شخصیتی)، و جمعیت شناختی از کارآفرینان که در حوزه های علوم اجتماعی و رفتاری صورت پذیرفت این تعاریف از صرف مفاهیم اقتصادی به سمت شناسایی سایر عوامل موثر بر کارآفرین و کارآفرینی در حوزه های علوم اجتماعی و رفتاری معطوف گردید. نگرش متفاوت دانشمندان و ایده پردازان در شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی و تکوین شاخص های مرتبط با این حوزه، فرآیند کارآفرینی را به سمتی سوق داد که جوامع و سازمان های پیشرو با استفاده از ویژگی های خاص فرهنگی، اجتماعی و محیطی خود به تعریف و استفاده از این موضوع پرداختند. 
 

 

 

فهرست مطالب

تعریف كارآفرینی و كارآفرین

تفاوت­های مرتبط با مفاهیم کارآفرین، کارآفرینی، مدیر و سازمان 

فرآیند کارآفرینی

سیر تطور كارآفرینی در جهان

انواع كارآفرینی

عوامل موفقیت

دولت و نقش آن در توسعه کارآفرینی

فرهنگ كار و كارآفرینی

کارآفرینی و سرمایه اجتماعی

کارآفرین سازمانی و سازمان کارآفرین 

مدلهای کارآفرینی

ابعاد توسعه كارآفرینی سازمانی در بخش دولتی

منطق توسعه كارآفرینی سازمانی در بخش دولتی

استقرار كارآفرینی سازمانی در سازمان­ها

موانع و محدودیت­های كارآفرینی­ سازمانی

محیط مناسب برای كارآفرینی سازمانی

کارآفرینی کشاورزی و نقش سازمان در ارتقای آن