دانلود پاورپوینت منابع خطا در پژوهشهای پزشكی جهت رشته مدیریت در قالب 36 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مثال:

 برای انجام مطالعه ای با هدف برآورد توزیع سطح سرمی مارکر PSA در دو جامعه تقریبا مشابه، دو محقق الف و ب بطور مستقل نمونه ای از این دو جامعه اخذ و سطح سرمی این مارکر را اندازه گیری نمودند. محقق الف و ب بترتیب میانگینهای 2.3 و 3.7 بدست آوردند.  آیا با این اطلاعات میتوان تاثیر خطای تصادفی در این برآوردها را ارزیابی نمود؟

 اگر خیر به چه اطلاعات دیگری نیاز دارید؟

 انحراف معیار مارکر PSA در جامعه الف و ب بترتیب 0.7 و  0.4 بود. حال در مورد تاثیر خطای تصادفی در این دو جامعه بحث کنید.

 

 

 

فهرست مطالب :

مراحل اثبات رابطه علیتی

پیشینه اثبات رابطه علیتی

اصول هیل Hill در اثبات رابطه علیتی

خطاي تصادفي:
Random Error

مثال

شاخصهای نشانگر خطای تصادفی در متغیرهای کمی:

راهکارهای افزایش یا ارزیابی پايايي (Reliability)اندازه گیریها در مطالعات

اندازه های پایایی و روایی

خطاي سيستماتيك:
The Error Component

سوگرايي انتخاب selection bias
سوگرايي اطلاعات information bias
و...