خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

بحث کیفیت زندگی در ادبیات توسعه پایدار و برنامه ریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده و جایگاه ویژه ای یافته است و دولت ها در سطح ملی و محلی و نیز موسسات متعددی بر روی سنجش و شاخص‌سازی آن کار می کنند (خوارزمی 1384). در طول بیست سال گذشته محققان بسیاری با توجه به روابط بین علوم اجتماعی و برنامه ریزی محیطی، سنجه¬های عینی محیطی و   پاسخ¬های ذهنی مردم به آن ها (سنجه های ذهنی) را برای سنجش کیفیت محیطی پیشنهاد کرده¬اند (کمپ  و همکاران 2003)، از طرفی این محققان مدعی هستند که این قبیل مطالعات در چهارچوب تحقیقات کیفیت زندگی انجام می گیرد.
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعاریف و مفاهیم

پیشینه پژوهش

مبانی نظری

نظری سرمایه اجتماعی

تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی

نظریه ویژگی های پایگاهی

نظریه احساس محرومیت نسبی

الگوی تحلیلی

مدل نظری تحقیق

منابع