خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دولت و هویت سازی با فرمت docx در قالب 100 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

یکی ازمهم‌ترین وسایل رسیدن به سعادت، داشتن هویت است. هویت دربرابردولت یک نقش دو سویه را بازی می‌كند. هویت هم از وظایف دولت و هم از ابزارهای دولت در نیل به موفقیت است. هرچقدر دولت در شكل‌گیری درست هویت افراد جامعه اش بیشترکوشا باشد، منافع بیشتری نصیب دولت خواهد شد. اگر مردم یک جامعه هویت درستی را اتخاذ کنند، اتحاد ملی حفظ شده، جامعه ازهرج و مرج به دور می ماند؛ مردم نقش‌های خود را به درستی انجام می‌دهند و جامعه به سوی رفاه و پیروزی پیشرفت خواهد کرد. پس مهم است که دولت برای ساخت هویت افراد ملتش مسیری درست را انتخاب کنند تا به صلاح وسعادت جامعه رسد.
 

 

 

فهرست مطالب

دولت و هویت‌‌سازی

2-5 رویکرد‌های نظری تحقیق

2-5-1 رویکردهای روانشناسی به هویت

2-5-2 رویکردهای روانشناسی اجتماعی به هویت

2-5-3دیدگاه‌های جامعه شناختی

2-5-4مبانی نظری رسانه‌ها

2-5-5 جامعه شناسی شناخت

2-6 هویت زن در اسلام

2-6-1 شخصیت انسان در قرآن

2-6-2 زن و خانواده

2-6-3 استقلال اقتصادی زن

2-6-4 زن و حضور اجتماعی

2-6-5 جمع بندی هویت زن در اسلام

منابع