خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم دیپلماسی و انواع آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 


دیپلماسی عمومی امروزه از جایگاه مهمی در روابط بین الملل برخوردار است و در دنیای آکادمیک نیز مطالعات گوناگونی درباره آن  انجام گرفته است. برخی دیپلماسی عمومی را برنامه‌ریزی استراتژیک و اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی توسط یک کشور حامی برای افکار عمومی در یک کشور هدف می‌دانند، به‌گونه‌ای که رهبران سیاسی کشور هدف را قادر به تصمیم‌گیری حمایت‌گرانه و پشتیبانی از اهداف سیاست خارجی کشور حامی سازد.

 

 

 

در واقع در این دیپلماسی بخشی از مخاطبان افراد و نهادهای غیردولتی هستند که برقراری ارتباط با آنها نیازمند مهارت‌های خاص خود است. از مهم‌ترین ویژگی‌های دیپلماسی عمومی شفافیت و تلاش برای انتشار اطلاعات است، درحالی‌که در دیپلماسی سنتی ابهام ویژگی مهمی به شمار می‌رود. موضوعات و مسائل دیپلماسی سنتی در ارتباط با سیاست‌ها و رفتار دولت‌های دیگر است، اما در دیپلماسی عمومی مسئله نگرش و رفتار افکار عمومی خارجی است و در جایی که سیاست‌ها و رفتار یک دولت نشئت گرفته از نگرش‌های شهروندان آن است، دیپلماسی عمومی در پی آن است تا با تحت تأثیر قرار دادن شهروندان یک کشور و تغییر نگرش آنها بر رفتار و سیاست‌های آن اثر بگذارد .
 

 

 

فهرست مطالب

پیشینه تحقیق

2-2 -تحقیقات داخلی

2-3 -تحقیقات  خارجی

2-4 - مفهوم دیپلماسی

-5-2  تفاوت دیپلماسی عمومی و رسانه ای

2-6- چارچوب نظری و روش شناسی

2-7-تعریف دیپلماسی اقتصادی

2-8 --مولفه های کاربردی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی

2-9 -دیپلماسی عمومی ایران و سیاست خارجی

2-10 - اقدامات ایران در بخش دیپلماسی رسانه ای

2-11 - دیپلماسی عمومی آمریکا

منابع