خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مهریه و فلسفه وجوب آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

قبل از ظهور مکتب اسلام، مهریه بیشتر قیمت یا بهایی بود که جهتِ خریداری زن از اولیای وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبالِ انتقال زن از خانه پدری به خانه همسری متحمل می شد. لذا اگرچه مهریه از احکام تاسیسی در اسلام محسوب نمی شود، امّا سیمای خاص آن در اسلام، بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید؛ چنانچه مهریه، موقعیت خاصی یافت؛ شکل جدیدی به خود گرفت؛ تحفه ای معنوی و روحانی شد(اگرچه در قالب نقدینه و اموال مادی)، تحفه ای آسمانی شد از جانب مرد طالب همسر در نهایت صداقت و صفای باطنی(صداق)، هدیه ای شد از ناحیه مرد بر قدوم شریک و همسر آینده. 
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف مهریه

تاریخچه مهریه

مهریه در اسلام

مهریه حضرت زهرا

فلسفه وجوب مهر

آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه

کارکردهای منفی افزایش مهریه

مهریه در ایران

مهریه در کشورهای دیگر

اقسام مهر

مواد قانون مدنی در ارتباط با مهریه

ماهیت مهر و رابطه آن با عقد نکاح

علل افزایش میزان مهریه در عصر حاضر

محاکم خانواده در ایران

منابع