خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اعتماد و انواع آن با فرمت docx در قالب 60 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

بنا بر تعریف اُفه ، اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار می رود. این باور بر مبنای این احتمال است که گروه های بخصوصی از دیگران، کار های بخصوصی را انجام می دهند، یا از انجام کار های بخصوصی پرهیز می کنند که در هر صورت، بر رفاه دیگران یا بر رفاه یک جمع اثر می گذارد (افه، 1384: 212-211). به عقیده آنتونی گیدنز  اعتماد عبارت است از ابراز اطمینان نسبت به اشخاص یا نظام های مجرد بر اساس نوعی جهش به ایمان که معمولاً مشکل نادانی یا بی اطلاعی را برطرف می سازد (گیدنز، 1378: 323).
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

3-1- تعریف اعتماد

3-2- انواع اعتماد

3-2-1- اعتماد بنیادین

3-2-2- اعتماد بین شخصی

3-2-3 اعتماد اجتماعی

3-2-4- اعتماد نهادی

3-2-4-3- زتومکا

منابع