خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جرم و عوامل جرم زا با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

بسیاری از جامعه شناسان آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرم را تنها به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر می گیرند، از این رو تنها بررسی علل اجتماعی آن را کافی در نظر می گیرند (قاسمی روشن، 1381: 7).  از جمله عللی که  می توان در ارتباط با ارتکاب جرم برشمرد پایبند نبودن به هنجارها و یا تغییر هنجار ها است. افرادی که با هنجارهای اجتماعی ناهمنوا هستند را نا بهنجار می نامند و رفتار های نابهنجاری که دارای دوام باشد را ارتکاب جرم اجتماعی می خوانند( ستوده، 1389 : 36 ). موضوع  ارتباط میان ارتکاب جرم و ناهنجاری را می توان در چند حوزه مختلف بررسی کرد. از جمله مهمترین حوزه ها می توان به  خانواده و فقر و بیکاری، گروه های دوستی و ...  اشاره نمود. 
 

 

 

فهرست مطالب

جرم و عوامل جرم زا

2-7-عناصر تشکیل دهنده جرم

2-8-انواع جرم

2-9-شرایط تحقق جرم

2-10-مراحل ارتکاب جرم

2-11-عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنایت

2-11-1-عوامل اجتماعی و جرم

2-11-2-عوامل اقتصادی و جرم

2-11-3-عوامل فرهنگی و جرم

2-12-محیط و جرم

2-13-طرح پیشگیری از ارتكاب جرم

منابع