خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سینما و فمنیسم با فرمت docx در قالب 51 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

     در سالهای اولیه پیدایش سینما باور عمومی این بود که سینما هنری عمیقاً وابسته به عکاسی است؛ بخصوص اهل تئاتر که پیدایش سینما را تهدیدی جدّی برای خود می‌پنداشتند، با توسل به این ایده که سینما توانی جز بازآفرینی و بازتولید مکانیکی واقعیت ندارد به آن می‌تاختند و آن را هنری فاقد اصالت و فرایند خلاّقه می‌پنداشتند. مخالفان، با اتکا به طبقه‌بندی نشانه‌شناس امریکایی، پیرس، که عکس را نشانه‌ای نمایه‌ای و شمایلی  می‌شمرد، تصویر سینمایی را واجد همین دو کیفیت می‌دانستند و از آن به این نتیجه می‌رسیدند که سینما رسانه‌ای است در خدمت ضبط و ثبت واقعیت. 
 

 

 

فهرست مطالب

نظریه ی فیلم کلاسیک

فرمالیست ها

رئالیست ها

نظریه فیلم معاصر

نظریات نشانه شناسی

جنسیت، نظریه های فمنیستی و مطالعات فرهنگی

جنسیت و رسانه

نظریه های فمنیستی فیلم

مکتب بیرمنگام

مطالعه مخاطبین

پست مدرنیسم، لذت و مقاومت

مطالعات فرهنگی، فمنیستی و جامعه شناسی

2-6 چارچوب مفهومی     

منابع