خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه یادگیری و نظریه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

نظریه یادگیری اجتماعی نظریه ای فرایندی است. نظریه های فرایندی در پی این هدف اند که کشف کنند چگونه تأثیرات اجتماعی (به‌عنوان‌مثال، خانواده، مذهب، سیاست، صنعت)، در طول زمان رفتار افراد را شکل می دهند. نظریه هایِ فرایندی فرض می کنند که یک رابطه ی متقابل اساسی بین محیط، فرد و رفتار مجرمانه وجود دارد (ویتو ، 2005: 176). از طرفی نظریه  یادگیری اجتماعی به‌عنوان نظریه ای فرایندی بر روی جامعه-پذیری نسبت به ارزش ها و هنجارهای نادرست تمرکز می کند. افراد درواقع جامعه پذیر می شوند؛ اما آن ها برای پذیرش هنجارها و ارزش های مجرمانه جامعه پذیر می شوند (ویتو، 2005: 177). 
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

3-1- نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز

3-1-1- مفاهیم نظریه یادگیری اجتماعی

3-1-1-1- پیوند افتراقی

3-1-1-1-1- ارتباط بین پیوند افتراقی و دیگرنظریه ­ها

3-1-1-2- تعاریف

3-1-1-2- 1- ارتباط بین تعاریف و دیگر نظریه ­ها

3-1-1-3- تقویت افتراقی

3-1-1-3-1- ارتباط بین تقویت افتراقی و دیگر نظریه ­ها

3-1-1-4- تقلید

3-1-1-4-1- ارتباط بین تقلید و دیگر نظریه‌ها

3-1-2- فرایند نظریه یادگیری اجتماعی

3-1-3-تقلب/عدم صداقت علمی و یادگیری اجتماعی

3-2- نتیجه­ گیری

3-3- فرضیه­های تحقیق

3-3-1- فرضیه اصلی

3-3-2- فرضیه­های فرعی

منابع