خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آموزش از راه دور و تاریخچه آن در ایران با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

   آموزش از راه دور که تقریباً همزمان با شروع انقلاب صنعتی در اروپا، ابتدا از طریق مکاتبه‌ای توسط پیتمن  در انگلستان در سال 1850 آغاز شد که هیچکس فکر نمی‌کرد این شیوه بتواند توفیقی در آموزش به ویژه آموزش عالی پیدا کند اما بر خلاف انتظار، این روش به ویژه پس از جنگ جهانی دوم گسترش یافت(کاظمی،452:1381). آموزش از راه دور برای یادگیرنده به معنای آزادی بیشتر در دسترس و نتیجتاً طیفی گسترده‌تر از فرصتهای یادگیری و تحصیل است و می‌تواند مشکلاتی از قبیل محدودیتهای شخصی، موانع فرهنگی و اجتماعی و فقدان زیرساختهای آموزشی را نیز جبران کند(طبایی عقدایی،27:1384). این آموزش دسترسی به یادگیری را در مناطق دور جغرافیایی امکان‌پذیر می‌سازد و یادگیرنده در مکان‌ها و زمان‌های مختلف می‌تواند، آموزش ببیند و یادگیری از طریق رسانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود. در این آموزش مهمترین مسئله آمادگی استاد و نگرش دانشجو است، همچنین تعامل خوب بین اعضا و دانشجویان برای موفقیت در بسیاری از دوره‌های آموزشی ضروری است(مور،دن و گالین ،2011). 
 

 

 

فهرست مطالب

آموزش از راه دور

نسلهای آموزش از راه دور

تاریخچه آموزش از راه دور در ایران

آموزش مجازی

شیوه‌های آموزش مجازی

هدف‌های برنامه درسی

فعالیت‌های یادگیری

مواد و منابع یادگیری

محتوای الکترونیکی

استانداردهای محتوای الکترونیکی

ابرداده ها

بسته بندي مطالب و محتویات

ارزیابی فراگیرنده

پروفایل شخص فراگیرنده

محیط زمان اجرا

بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی

سامانه مدیریت یادگیری

نقش معلم در محیط‌های یادگیری الکترونیکی

مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی

مهارت به کارگیری رایانه

مدیریت زمان

 مهارت‌های زبانی

مهارت‌های نوشتاری

مهارت حل مساله

مهارت تفکر انتقادی

مهارت پرسشگری

 مهارت به کارگیری شیوه‌های مطالعه و یادگیری

مهارت فراشناختی

مهارت خودرهیابی

مسئولیت پذیری

خود ارزیابی

ارزیابی رسمی

مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان

منابع