خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آموزش متوسطه و اهداف آن با فرمت docx در قالب 49 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

غیر از استعدادهای عام به تدریج علایق، رغبت ها و توانایی های خاصی در افراد بروز می کند. از سوی دیگر، همان طور که استعدادهای عام اهمیت دارد و باید به پرورش آنها همت گماشت، استعدادهای خاص نیز مهم است. برای شناخت و پرورش این استعدادها باید برنامه ریزی لازم انجام گیرد. آموزش متوسطه بیشتر به پرورش این استعدادها اختصاص دارد. البته آموزش همگانی و پرورش استعدادهای عام نیز در دوره متوسطه ادامه پیدا می کند، ولی در این دوره بر تأمین نیازهای شغلی و حرفه ای و جهت دادن افراد در مسیرهای خاص تأکید می شود، به بیان دیگر در حالی که در تعلیمات ابتدایی و آموزش همگانی بر استعدادهای عام و تقویت وجوه اشتراک و فراهم کردن موجبات تجانس افراد تأکید می شود، تعلیمات متوسطه با پرداختن به استعدادهای خاص بر تفاوت ها تکیه می کند تا ضمن تأیید وجوه تمایز شخصیت افراد و پرورش آنان، جواب گوی نیاز جامعه در زمینه های مختلف باشد، به عبارت دیگر تعلیمات ابتدایی بیشتر به شباهت ها و تعلیمات متوسطه بیشتر به تفاوت ها توجه دارد (ملکی، 1389: 17 ـ 16).

 

 

 

فهرست مطالب

آموزش متوسطه

2-10. جایگاه آموزش متوسطه در نظام تعلیم و تربیت

2-11. اهمیت دوره متوسطه

2-12. ابعاد روانشناختی آموزش متوسطه

2-13. ابعاد جامعه شناختی آموزش متوسطه

2-14. جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی جامعه در تعیین اهداف

2-15. اصول تعیین اهداف

2-16. هدف در آموزش و پرورش

2-17. اهداف مصوب دوره متوسطه

2-18. پیشینه در داخل کشور

2-19. پیشینه در خارج از ایران

منابع