خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مهارت های زندگی و انواع آن با فرمت docx در قالب 64 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

    امید و هدف والدین، معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت این است که کودکان به نوجوانان و سپس به جوانان و بزرگسالانی تبدیل شوند که توانایی دسترسی موفقیت آمیز به خواسته¬ها و آمال خویش و جامعه را دارا بوده و به عنوان شهروندان موثر و با کفایت در زندگی فردی و اجتماعی شایستگی هایی را بروز دهند. امید این بوده و هست که نسل آینده با تعارض و کشمکش های فزاینده زندگی روزانه سازگارانه برخورد نموده و از آسیب رساندن به خود و جامعه اجتناب کنند. همین طور وجود انسان های متعهد، نوع دوست، مستقل، با عزت، مبتکر و مشکل گشاء از امتیاز و ویژگیهای جوامع بالنده ذکر شده است (نفیسی 1377، به نقل از ادیب 1382، ص 11).
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2- 1- جایگاه آموزش مهارت های زندگی

2-2- پیشینه توجه به آموزش مهارت های زندگی

2- 3- تبیین مفهوم مهارت های زندگی

2- 4- انواع مهارت های زندگی

2- 5- مولفه های مهارت های زندگی

2- 5-1- مهارت حل مساله

2- 5-2- مهارت تصمیم گیری

2- 5-3 مهارت شهروند جهانی

2- 5-4- مهارت برقراری ارتباط

2- 5-4-1 اهمیت یادگیری روش های موثر برقراری ارتباط

2- 5- 5- مهارت فناوری اطلاعات

2- 5- 6- مهارت مشارکت و همکاری

2- 6- آموزش مهارت های زندگی در چهارچوب نظریه های برنامه درسی

2- 6-1-دیدگاه اجتماعی

2- 6-2- دیدگاه انسانگرایانه

2- 6-2-1-اصول برنامه های آموزش و پرورش انسانگرایانه

2- 6-3-دیدگاه رشدگرا

2- 7- نظریه های یادگیری مرتبط با آموزش مهارت های زندگی

2- 7-1-نظریه یادگیری اجتماعی

2- 7-2-نظریه سازنده گرایی

2- 7- 3- نظریه هوش چندگانه

2- 8- جمع بندی نظریه های یادگیری

2- 9- روش های تدریس مهارت های زندگی

2-10- دوره متوسطه

2- 11- سوابق پژوهشی تحقیق

2- 11- 1- تحقیقات خارجی

2- 11-2 تحقیقات داخلی

2- 12- خلاصه و جمع بندی

منابع