خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

سرمایه  اجتماعی با فراهم ساختن زمینه نظارت و کنترل اجتماعی غیراقتدارآمیز بر فرد و جامعه پذیر ساختن وی که از مجرای احترام به عرف، سنت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی حاصل می شود، از یک سو به معنادار ساختن زندگی اجتماعی برای فرد و زمینه سازی مشارکت مثبت و فعال وی در زندگی اجتماعی می پردازد و از سوی دیگر از جهت پیامدهای جمعی و عمومی، موجب سلامت کلی جامعه، پایداری و ثبات-اجتماعی می شود(تقی لو، 1385: 240). در واقع، افزایش و انباشت سرمایه اجتماعی سبب پدید آمدن حسن نیت و اعتماد متقابل میان کنشگران می شود، همگرایی و همبستگی اجتماعی آنان را تقویت می کند و با ایجاد رابطه ای پایدار و استوار زمینه همکاری گسترده آنها را برای تحقق هدف های مشترک فراهم می آورد( اجتهادی، 1386: 5).

 

 

 

فهرست مطالب

سرمایه اجتماعی چیست

تاریخچه سرمایه اجتماعی

اهمیت سرمایه اجتماعی

تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی

تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی

ویژگی های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی

انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی

 سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن

ابعاد سرمایه اجتماعی

گونه های سرمایه اجتماعی

مزایای سرمایه اجتماعی

جنبه های منفی سرمایه اجتماعی

عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی

مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها

آیا ارزش های دینی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است؟

پیشینه

منابع