خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه هوش اخلاقی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

بارآن  (1997) ، نظریه پرداز دیگری است که هوش هیجانی را به عنوان مجموعه ای از ظرفیت ها،  قابلیت-ها و مهارت های غیرشناختی که توانایی های فرد را در موفقیت آمیزی با مقتضیات و فشارهای محیطی افزایش می دهند وی هوش هیجانی را در پنج مقوله کلی تعریف می کند: 1- بهره هیجانی درون شخصی شامل قاطعیت، استقلال، خودآگاهی و خودشکوفایی 2- بهره هیجانی بین شخصی شامل همدلی و مسئولیت پذیری اجتماعی 3- بهره هیجانی قابلیت سازش یافتگی شامل انعطاف پذیری، آزمون واقعیت و توانایی حل مسأله 4- بهره هیجانی مدیریت تنیدگی شامل مهار تکانه،  تحمل تنیدگی 5- بهره هیجانی خلق عمومی شامل امیدواری و شادمانی  با توجه به  نظریه پیاژه که هوش را توانایی سازگاری و انطباق با محیط می داند، به نظر می رسد که یکی از عوامل موثر در سازگاری اجتماعی، هوش باشد. بنابراین هوش هیجانی به عنوان علل مهمی در قدرت سازگاری و پذیرش اجتماعی می تواند نقش ایفا کند.
 

 

 

فهرست مطالب

هوش

انواع هوش

تبیین مفهوم اخلاق

هوش اخلاقی

هوش اخلاقی بوربا

فواید هوش اخلاقی

پیشینه

منابع