خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مؤسسات دانشگاهی به عنوان مراکز تولید و اشاعه دانش بیش از هر سازمان دیگری نیازمند اجرای مدیریت دانش هستند. با این که دانشگاه ها خود مخازن دانش هستند، تاکنون به سرمایه های فکری و منابع علمی تولید شده به  وسیله جامعه دانشگاهی توجه کافی مبذول نشده است به طوری که تا به امروز هیچ گونه کنترلی بر دانش غیر مکتوب، دانش موجود در اذهان، صورت نگرفته و اطلاعات مدون تولید شده در داخل نیز به ندرت به گونه ای مجتمع و یکپارچه جمع آوری و در چارچوبی نظام مند مدیریت شده است. این ضعف مدیریتی سبب شده که بسیاری از سرمایه های ارزشمند موجود برای همیشه ناشناخته و دور از دسترس و بسیاری از خلاء های موجود هم چنان به قوت خود باقی بمانند. از سوی دیگر عدم توجه به اطلاعات تولید شده در داخل و فقدان یک رویکرد تجاری، دانشگاه ها را به لحاظ مادی نیز متضرر نموده و سبب شده است که بسیاری از این اطلاعات توسط ناشران خصوصی منتشر و در قالب منابع اطلاعاتی دوباره به خود دانشگاه ها فروخته شود (حاضری و صراف زاده، 1385). 
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2  تعاریف و مبانی نظری

2-2-1 سیر تحول مدیریت دانش

2-2-2 مفاهیم پایه در مدیریت دانش

2-2-3  مفهوم داده

2-2-4  مفهوم اطلاعات

2-2-5  مفهوم دانش

2-2-6  انواع دانش

2-3  معناسازی و دانش آفرینی

2-4  مفهوم مدیریت دانش

2-5 عوامل مؤثر در مدیریت دانش

2-5-1  نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش

2-5-2  نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش

2-5-3  نقش مدیریت در مدیریت دانش

2-6  شیوه­های (مؤلفه­های) مدیریت دانش

2-7  ابعاد مدیریت دانش

مدیریت دانش سازمانی

مدیریت دانش شخصی

2-8  جایگاه و ضرورت به کارگیری مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی

2-9  پیامدهای اقتصادی، فنی و اجتماعی مدیریت دانش در آموزش عالی

2- 10  نقش مدیریت دانش در برنامه­ریزی درسی و فعالیت­های آموزشی اعضای هیأت علمی

منابع