خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نظریه های اقتصادی و الگوهای ناظر بر برابری و رفع فقر با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

امروزه اقتصاد پولی در بسیاری از دانشگاه های غرب جا افتاده و سیاست های اقتصادی را در آمریكا و انگلستان رهبری می كند. سازمان های بین المللی، به ویژه بانك جهانی و صندوق بین المللی پول، ضمن پشتیبانی از تفكر پولی كوشیده اند آن را در كشورهای مددجوی جهان سوم ترویج دهند. در اوایل دهة 1980، با افزایش موارد كاربرد نظریه های صندوق بین المللی پول در كشورهای در حال توسعه كه حول برنامه های «تثبیت و تعدیل ساختاری» دور می زد، مكتب نئوكلاسیك نیز جانی تازه یافت، شرط های اعطای كمك ازسوی صندوق، كنترل عرضه پول و حذف اختلالات موجود در   قیمت ها و آزادسازی بازارها از دخالت بخش عمومی بود كه از نكات مورد تأكید الگوی نئوكلاسیك شمرده می شود. 
 

 

 

فهرست مطالب

بررسی نظریه ها و تئوری ها

2 - 2- نظریه های اقتصادی

2- 2- 1- الگوهای اقتصادی ناظر بر برابری و رفع فقر

2- 3 - نظریه های اجتماعی

2- 3-1- نظریات مرتبط با روان شناسی اجتماعی

2- 4 - فرهنگ فقر

2- 4 -1- تحول فقر در ایران

2-5- چهارچوب نظری تحقیق

2-6- ابعاد فرهنگ فقر

2-7- ویژگی های فرهنگ فقر

منابع