خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آزادی اجتماعی از دیدگاه اسلام با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

از جمله مفاهیم مرتبط با جنبش اجتماعی، می توان به رفتار جمعی ، عمل جمعی ، جامعه توده ای ، اعتراض اجتماعی ، تضاد اجتماعی ، مبارزه اجتماعی ، و اقدام مستقیم ، اشاره کرد. این مفاهیم هر یک به نوعی در مفهوم بندی جنبش اجتماعی به کار رفته اند. برخی، جنبش اجتماعی را ذیل رفتارهای جمعی، برخی جزء یکی از انواع کنش جمعی، و عده ای آن را از انواع تعارض اجتماعی یا از نمودهای اعتراض جمعی می دانند، برخی نیز بر اهمیت اقدام مستقیم در جنبش اجتماعی تاکید دارند (مشیرزاده، 1381: 14). در نهایت، این مفاهیم، تنها بخشی از ابعادِ مفهومی جنبش اجتماعی را تشکیل می دهند و هنوز به طور مشخص به تعریف مستقلِ آن اشاره نمی کنند. بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده اند تا تعریفی مستقل از جنبش های اجتماعی ارائه دهند. 
 

 

 

فهرست مطالب

2-1 آزادی اجتماعی از دیدگاه اسلام

2-2 آزادی اجتماعی از دیدگاه قرآن ونهج البلاغه

2-2-1 آزادی چیست

2-2-2 آزادی ،حقی غیر قابل اسقاط

2-2-3  منشاء آزادی اجتماعی از دیدگاه قرآن

2-2-4 تشریع دین و تامین آزادی انسان در قرآن کریم

2-2-5 منشاء محدود شدن آزادی

2-2-6 بالاتر از آزادی

2-2-7 دفع عوامل سلب آزادی انسان در مکاتب آسمانی

منابع