خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تمثیل و رویکرد آدلری با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

   در گستره ادبیات فارسی نیز، نقش قصه، داستان و تمثیلدر کمک به افراد برای ایجاد تغییرات مفید و سودمند زندگی نقش اساسی داشته است. شاید به همین خاطر است که شاهکارهای نثر و نظم در ادب فارسی از قبیل: سندبادنامه مرزبان‌نامه، کلیله‌ودمنه، مثنوی‌معنوی، فیه‌ما‌فیه، مقالات‌شمس، مثنوی‌های‌عطار، گلستان، شاهنامهفردوسی و ... آموزه‌های خود را در قالب قصه و تمثیل به دقت تمام برای مقاصد خاصّ آموزشی- تربیتی، طرّاحی نموده اند. در فرهنگ شرقی به‌ویژه در فرهنگ ایرانی داستان‌ها، افسانه‌ها، قصه‌های جن‌ّو‌پری، حکایات و تمثیل‌ها به منزله ابزار درمانگری و تعلیم و تربیت غیرمستقیم به طور روزمره به کار رفته و می روند. و در فرایند آموزش سبک‌های فکری ، شیوه‌های متفاوت و گوناگون زندگی ، برداشت از وقایع و راهکارهای مقابله‌ای با چالش‌های زندگی، مورد استفاده قرار می‌گیرند(صاحبی، بی تا).  
 

 

 

فهرست مطالب

تمثیل

تمثیل و روان درمانی

روش کاربرد تمثیل در فرایند بازسازی شناختی

رویکرد آدلری

برخی مفاهیم آدلری در گروه

فرایند مشاوره آدلری

اهداف اشتباه و سازنده در نظریه آدلر

مشاوره گروهی از دیدگاه آدلری ها

پیشینه مداخلات آدلری

منابع