خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رسانه و اعتماد مخاطب با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

سیاستمداران دریافته اند که اعتماد میان فردی و سازمانی با مشغله‌های شهرنشینی (Putnam, 1993) و رفتارهای خاص سیاسی مثل پرداخت مالیات در ارتباط است (Scholz & Lubell, 1998). به عبارت دیگر، میزان ناچیز اعتماد سیاسی تا حد اندکی قادر به پیش‌بینی رفتارهای قابل تشریح برای نظام سیاسی خواهد بود، مثل "شرکت در اغتشاشات" (Gamson, 1968; Paige, 1971). روانشناسان دریافته اند که بی اعتمادی با نگرانی، بیماری و تشویش همراه است (Mirowsky, 1986 & Ross). در روانشناسی اجتماعی، اعتماد با کار گروهی در ارتباط است (Porter, 1996 & Lilly). با در نظر گرفتن اعتماد به عنوان یک سرمایه اجتماعی (Putnam, 1993)، این نکته قابل پذیرش است که اقتصاددانان، اعتماد را یک عامل مهم در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مختلف ‌می‌دانند (Cummings & Bromiley, 1996; Lorenz, 1999).
 

 

 

فهرست مطالب

2-2-1  اعتماد به عنوان پدیده ای مهم

2-2-2 پیشینه تاریخی مفهوم اعتماد

2-2-3 مخاطب

2-2-4 انواع مخاطبان

2-2-5 ويژگيهاي مخاطبان

2-2-6 نیاز به شناخت مخاطب

2-2-7 رسانه و اعتماد مخاطب

2-2-8 عوامل موثر در افزایش اعتماد به برنامه هاي خبری

2-2-9 علل بي اعتمادي به خبر رسانه ها

2-2-10 افكار عمومی

منابع