خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شعور جمعی و مفهوم شهروندی با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

   "روح خلق مولد وبه عبارتی نوعی "من-کلی"است.مردمان گوناگون دارای انواع ارواح خلقی متفاوت هستند که انعکاس آن را می توان در زبان،اصول اخلاقی،رسوم،و نظم قانونی آن ها دید.مفهوم روح خلقی را برای نخستین بار ویکو به کار برد.هگل نیز از همین مفهوم استفاده کرد.به عقیده او ملت های گوناگون دارای نظام حقوقی متفاوتی هستند.منشا نظام حقوقی آن را باید در روح خلقی آن ها جستجو کرد.دیدن پیوند میان روح خلقی و نظام حقوقی منجر به پیدایش مکتب تاریخی حقوق شد که به روح خلقی عنوان آگاهی خلقی داد.حقوق دان شناخته شده پروسی،فردریک کارل فن زاوینی،آگاهی خلقی را اعتقادات مشترک خلقی ویژه تفسیر کرد.او برای ادعای خود به آگاهی خلقی ژرمن ها اشاره کرد که در نظام حقوقی خود روابط ارگانیکی و زنده را ترجیح می دادند.

 

 

 

به گمان زاوینی بازتاب این ترجیح را می توان در نقشی دید که تعاونی های مردمی در میان ژرمن ها داشتند؛بر خلاف رومی ها و انگلوساکسون ها که حقوق طبیعی،لیبرالیسم اقتصادی،و فرد گرایی را ترجیح می دادند.ویلهلم وونت از مفهوم روح خلقی برای توجیه روانشناسی خلق ها خودش استفاده کرد،امامعنایی تازه به آن داد.به عقیده وونت،روح خلق پدیده ای برین و متعلق به دنیای ماوراءطبیعه نیست،بلکه ریشه آن را باید در آدمیان همین دنیا جست و جو کرد.بنابراین،وونت به جای روح خلقی از مفهوم روان خلقی استفاده کرد که به عقیده اونوعی آگاهی کلی است و انعکاس آن را می توان در زبان،اسطوره،واخلاق مردمان گوناگون دید"(کنوبلاخ،1390:53).

 

 

 

فهرست مطالب

2-4 شعور جمعی

2-5 مفهوم شهروندی

2-6 شعور جمعی و شهروندی

پیشینه

منابع