خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سلامت روان و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

     مفهوم سلامت روان شامل رفاه ذهنی، احساس خودتوانمندی، خودمختاری، كفایت، درك همبستگی بین نسلی و توانائی تشخیص استعدادهای بالقوه هوشی وعاطفی درخود است. سلامت روان حالتی از سلامتی عاطفی و اجتماعی است كه در آن فرد از توانائی های خویش آگاهی یافته و قادر است با استرس و فشار های معمول زندگی تطابق حاصل نموده ، به گونه ای مفید و سازنده به اشتغال پرداخته و بعنوان بخشی از جامعه با دیگران مشاركت و همكاری داشته باشد . سلامت روان شامل افزایش توانایی‌های افراد و جامعه و قادرسازی آن‌ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می‌باشد.
 

 

 

فهرست مطالب

2-2-2 سلامت روان

2-2-2-1عوامل مؤثر بر سلامت روان

1.1.2.2.2سن و سلامت روان

جوانان و سلامت روان

2.1.2.2.2پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سلامت روان

3.1.2.2.2شغل و سلامت روان

4.1.2.2.2تأهل و سلامت روان

2-2-2-2نظریه های سلامت روان

1.2.2.2.2سلامت روان از دید گاه جامعه شناسی

2.2.2.2.2دیدگاههای روانشناسی

2-3ادبیات تجربی تحقیق

منابع