خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ازدواج با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

نظریه ی نوسازی (ویلیام گود  1963 ؛ وستوف  1978) به تبیین تغییر و تحولات در نظام خانواده و به ویژه سن ازدواج پرداخته است. طبق این نظریه، تغییرات ساختاری (گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی) از طریق سه جریان صنعتی شدن، شهرنشینی و تحصیلات همگانی با تغییر الگوهای ازدواج ارتباط دارد (عباسی شوازی و صادقی 1384: 27). از نظر  گود (1963) فرایند جهانیِ نوسازی، صنعتی شدن و شهرنشینی موجب تغییر در ساختار سنتی خانواده و توسعه ی خانواده های جدید از نوع اروپایی در سراسر جهان شده است.

 

 


در عصر قبل از صنعتی شدن خانواده ی گسترده رواج داشت و خانه محل کار و زندگی بود. طبقه بندی و تفکیک جنسیتی بین مشاغل تقریباً وجود نداشت و زنان در اغلب اموری که در حیطه ی کاری مردان بود فعالیت می کردند و زنان پس از ازدواج، در آن خانواده به عنوان نيروي كار در نظر گرفته مي شدند. در این میان، ازدواج زودرس زنان باعث هر چه بیشتر اجتماعی شدن آنان با هنجارهای خانواده ی شوهر می شد و از این طریق فاصله ی سنی زوجین در حد بالایی نگه داشته می شد (کسترلاین و همكاران 1986: 369). اما، با ورود به عصر صنعتی، محل زندگی و محل کار از همدیگر جدا شد و نوعی تفکیک جنسیتی بین مشاغل به وجود آمد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

مبانی نظری

نظریه­ی نوسازی

ساخت خانواده و فاصله سني زوجين

نگرش­ها و اعتقادات فرهنگی

نظریه­ی مبادله

تئوری برابری جنسیتی

موقعیت اجتماعی- اقتصادی و فاصله­ی سنی زوجین

 مضیقه­ی ازدواجی

نظریه­ی گزینش مهاجرتی

فرضیه­ی انطباق

2-3-  مروري بر ادبيات تجربي پژوهش

2-4- چارچوب نظری تحقیق

2-4-1- مقدمه

2-4-2- نوسازي و فاصله­ي سني زوجين

2-4-3- موقعيت اجتماعي- اقتصادي و فاصله­ي سني زوجين

2-4-4- سن و فاصله­ي سني زوجين

2-4-5- مضيقه­ي ازدواجي و فاصله­ي سني زوجين

2-4-6- ازدواج مجدد و فاصله­ي سني زوجين

2-4-7- مهاجرت و فاصله­ي سني زوجين

منابع