خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اعتماد در بین جوامع و نظرات جامعه شناسان با فرمت docx در قالب 72 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

درگزلشافت آدم‌ها در روابط با دیگران تنها به خاطر دلایل صرفاً ابزاری وارد عمل می شوند چراکه جستجوی سود و قدرت در انسان مدرن ذاتی است. انسان مدرن نه تنها با بحران معنا مواجه است، بلکه به شدت آزادی خود را از دست می دهد. تصمیم وانتخابهای فردی در این جوامع مهمتر از تکلیف و احساسات مشترک است. براساس نظرات تونیس، روابط مبتنی بر اعتماد تنها در گمینشافت وجود دارد و از سوی ارزش‌های دینی و اخلاقی تقویت می شود و آن نیز به نوبه خود روابط اعتماد را تسهیل می کند و به افزایش چسبندگی اجتماعی کمک می نماید. در گزلشافت اطمینان شدیداً غیر شخصی است، این نوع از اطمینان غیر شخصی، نتیجه همکاری اقتصادی فزاینده و تخصصی شده در حال رشد است. در نتیجه شخصیت، جزء کوچک و کم اهمیت است. تنها ثروت شخص مهم است. نوع دوم اعتماد غیر شخصی زمانی اتفاق می افتد که ما با طرف مقابل آشنا نیستیم، اما به مهارت، دانش یا اراده آن، مثل پزشکان و حقوقدانان، متکی و وابسته هستیم. در اینجا ما به متخصصان به خاطر مهارت فنی آنان اعتماد داریم (میزتال، 59:1380).
 

 

 

فهرست مطالب

اعتماد در بین جامعه شناسان؛ مرور نظری

الف: جامعه شناسان کلاسیک  

ب: جامعه شناسان معاصر  

عتماد و انواع جوامع  

الف: اعتماد در جوامع مدرن  

ب: اعتماد در جوامع در حال گذار  

پیشینه

منابع