خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی و فرهنگی با فرمت docx در قالب 72 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

سرمایه   اجتماعی از تعهدات و ارتباطات اجتماعی به وجود می آید که در شرایط خاصی می توان آن را به سرمایه اقتصادی تبدیل کرد(Bourdieu,1986:243). به عبارتی سرمایه اجتماعی، تراکم منابع واقعی یا بالقوه و حاصل شبکه ای بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده از آگاهی و شناخت متقابل یا عضویت در یک گروه است(Bourdieu,1986:248).

 

 

 

سرمایه اجتماعی مجموعه ای از تعهدات و انتظارات، کانال های اطلاعاتی و هنجارهای اجتماعی است که توسط کارکردش تعریف می شود(Coleman,1998:95) و موجودیت مستقلی نیست؛ بلکه مجموعه ای از عناصر متفاوت است که دو ویژگی مشترک دارند، تمام آنها شامل برخی ساختارهای اجتماعی اند و بعضی از کنش های کنشگران محدوده ساختار را تسهیل می کنند؛ پس سرمایه اجتماعی مولد است(Coleman,1990:304). 

 

 

 

فهرست مطالب

عوامل اجتماعی- فرهنگی

سرمایه اجتماعی

تعاریف و ابعاد

نظریه­پردازان سرمایه اجتماعی

پیر بوردیو

رابرت پاتنام

فرانسیس فوکویاما

جیمز کلمن

افه و فوش

سرمایه فرهنگی

تعریف و ابعاد

نظریه­پردازان سرمایه فرهنگی

پیر بوردیو

کالینز

عوامل فضایی- کالبدی

منابع