خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تاریخچه سینما در ایران با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 تاریخ سینما با نوعی انفجار، آغاز نشد. هیچ حادثه مشخصی را نمی توانیم نام ببریم که قاطعانه میان عصر سینما و عصر پیش از آن، تمایز به وجود بیاورد. برای مثال، اختراع کینه توسکوپ به دست ادیسون و ثبت آن در سال 1891، با اولین نمایش فیلم توسط برادران لومیر برای تماشاگرانی که پول پرداخته بودند، هیچ کدام، چنین تمایزی به وجود نمی آورد(ناول اسمیت، 1377: 12). کار لومیرها به سال 1895 نقطه عطفی در تاریخ سینما است و بسیاری تولد واقعی این وسیله ارتباطی را در همین سال می دانند(دانسی، 1388: 188).

 

 


سینما در دو دهه اول عمر خود، با سرعت بسیار تکامل یافت. چیزی که در سال 1895 پدیده ای نوظهور می نمود، در سال 1915 به صنعتی قوام یافته تبدیل شده بود. نخستین فیلم ها چیزی نبودند جز عکس هایی متحرک که حداکثر یک دقیقه به طول می انجامیدند و اغلب از یک نما تشکیل می شدند. در سال 1905 فیلم ها اغلب 5 تا 10 دقیقه به طول می  انجامیدند و برای این که داستانی را تعریف کنند یا موضوعی را شرح دهند از تغییر صحنه و جایگاه دوربین، سود می جستند(همان: 21).

 

 

 

فهرست مطالب

تاریخچه

2-2-1) تاریخچه سینما در جهان

2-2-2) تاریخچه سینما در ایران

2-3)مستندات مفاهیم

2-3-1) بازنمایی

2-3-1-1) تعریف بازنمایی

2-3-1-2)استوارت هال و بازنمایی

2-3-1-3)کلیشه­سازی و بازنمایی

2-3-1-4)خشونت نمادین

2-3-2)تعریف داغ ننگ

2-3-2-1)داغ ننگ از دیدگاه گافمن

2-3-2-2)مفهوم رؤیت پذیری

2-3-2-3)مفهوم اطلاعات اجتماعی

2-3-2-4)مفهوم نمادهای پنهان­کننده هویت

2-3-2-5)مدیریت اطلاعات و پنهان کردن داغ ننگ

منابع