خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعی و انواع آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

    شواهد چشمگیری وجود دارد که نشان می دهد حمایت جامعه نقش مهمی در سلامت و در نهایت کیفیت زندگی افراد یک جامعه ایفا می کند و انزوای اجتماعی به بیماری منجر می شود (شیشه¬گر و همکاران، 1391 ). حمایت اجتماعی از طریق ایفای نقش واسطه¬ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی و همچنین تقویت شناخت افراد، باعث کاهش تنش، افزایش میزان بقا و بهبود کیفیت زندگی می شود (پاراسی، فلمینگ و باوم، 2011). معتقدند افرادی که از حمایت های اجتماعی بیشتری برخوردارند از کیفیت زندگی و سلامت بالاتری نیز برخوردار می باشند (سجادی و همکاران، 1389، نقل شده در شیشه¬گر و همکاران، 1391).
 

 

 

فهرست مطالب

حمایت اجتماعی

2-2-1تعاریف حمایت اجتماعی

2-2-2 انواع حمایت اجتماعی

2-2-2 -1 حمایت اجتماعی عاطفی

2-2-2 -2 حمایت خود ارزشمندی

2-2-2 -3 حمايت اجتماعی اطلاعاتی

2-2-2 -4 جستجوی حمايت اجتماعی

2-2-2 -5 حمايت اجتماعی ابزاری

2-2-2-6 بعد ساختاری وعملكردی حمايت اجتماعی

2-2-3 سلامت روانی- جسمی وحمايت اجتماعی

2-2-4 الگوي وايس جهت افزايش حمايت اجتماعی

2-2-5 نقش حمايت اجتماعی در كاهش تعارض

2-2-6حمايت اجتماعی به عنوان عامل مؤثربرسلامت اجتماعی

2-2-7 نظریه های مربوط به حمایت اجتماعی

2-2-7 -8 نظريه نقش

منابع