خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توسعه و نوسازی با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

«نوسازی» یکی از پر قدرت‌ترین پارادایم هایی است که پس از جنگ جهانی دوم، در دهۀ 1950 و 1960 توسط دانشمندان غیر مارکسیست سر برآورد و دارای پیامدهای متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای جهان سوم بود. البته از آنجا که ایدۀ پیشرفت در تفکر غرب یک موضوع همیشگی بوده، از بسیاری جهات آغاز تئوری نوسازی را می¬توان در زمان‌های قدیم دنبال نمود، یعنی در زمانی که مفهوم تکامل برای اولین بار در رابطه با جامعه انسانی مطرح گردید. بر همین اساس، نوسازی محصولی عملیاتی از مفهوم «توسعه» و مبتنی بر نظریه سیاسی لیبرال است و در پروژه بزرگ‌تر روشنگری یعنی خردگرایی، عینی گرایی و سایر اصول فلسفی علم غربی ریشه دارد. در واقع تکامل-گرایی، اشاعه گرایی، ساختارگرایی کارکردی، تئوری نظام ها و کنش متقابل گرایی همه و همه با هم ترکیب شدند تا به تشکیل زنجیره ی عقایدی که به تئوری نوسازی شهرت یافت، کمک کنند (هریسون،1376: 8) و (ملکات و استیوز،1384: 5). 
 

 

 

فهرست مطالب

2-3-1-  مقدمه

2-3-2-  نظریه نوسازی

2-3-2-1- نوسازی و ارتباطات

2-3-2-2- مدل نظری دانیل لرنر

2-3-2-3- اشاعه نوآوری‌ها

2-3-3-  نظریات انتقادی

2-3-3-1- نظریه وابستگی

2-3-3-2- وابستگی و ارتباطات

2-3-4-  رویکرد الهیات رهایی بخش و توسعه

2-3-5-  رویکرد اجتماع محور و توسعه

2-3-5-1- دیدگاه مجید تهرانیان

2-3-5-2- دیدگاه آمارتیا سن درباره توسعه

2-3-6-  نظریه رسانه های توسعه بخش

منابع