خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توسعه و رویکردهای مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

جنبش برابری زنان و جنبش توسعه پایدار در دهه 1980 با اهداف و روش های متفاوت در جهان گسترش یافتند. با این حال سرانجام در مورد موضوعات مهم و مشترکی مانند حفاظت از زمین، توسعه، عدالت اجتماعی و مشارکت به همکاری و همفکری رسیدند. براساس این پیوند هرگونه تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار، بدون حضور و فعالیت زنان بعنوان نیمی از جمعیت بشری، بی حاصل است. علاوه بر این هرگونه مبارزه و تلاش برای رفع تبعیض های علیه زنان نیز بدون مشارکت خلاق زنان و مردان در فرایند توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها، به نتیجه نمی رسد(ببران،1391: 21). از این رو در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره «زنان، عدالت، برابری و صلح» بر نقش مشارکت زنان در مدیریت زیست بوم ملی و بین المللی تاکید شد و راهبردهای آینده نگر به دولت ها پیشنهاد شدند. حاصل این کنفرانس که به کنفرانس زمین معروف است، بیانیه ریو و دستور کار 21 بود که بر اساس آن زنان در توسعه پایدار «گروه اصلی» به حساب می آیند. از این رو مقررات بخصوصی برای بهبود موقعیت آنان در نظر گرفته شد. بنا بر اصل بیستم بیانیه ریو «زنان نقشی حیاتی در مدیریت محیط زیست و توسعه دارند، بنابراین مشاركت آنان عاملی است اساسی در نیل به توسعه پایدار». 

 

 

 

فهرست مطالب

2-3-1  رویکردها و دیدگاه های مربوط به توسعه

2-3-1-1  رویکرد توسعه پایدار

2-3-1-2  زنان در توسعه پایدار

2-3-1-3  اکوفمنیسم

2-3-2  رویکردهای مربوط به برنامه ریزی و مدیریت شهری

2-3-2-1 رویکرد عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری

2-3-2-2  نظریه مشارکت شهری

2-3-2-3  حکمروایی خوب شهر

2-3-2-4  دیدگاه های مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری

2-3-3   نظریات مربوط به حقوق شهروندی

2-3-3-2  شهروندی در نظریات پست مدرن

2-3-3-3  نظریه آیریس ماریون یانگ

2-3-4 رویکرد فمنیستی

2-3-5  دیدگاه های مربوط به طراحی محیط های شهری

2-4  مفاهیم بنیادین شهر دوستدار زنان

2-5 عوامل و موانع مرتبط با شکل گیری ایده و تحقق شهر دوستدار زن

منابع