خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جامعه شناسی سینما و نظریات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

گلدمن بر این اعتقاد است که  نقش فرد در آفرینش ادبی یا فلسفی به مانند هر واقعیت دیگر دیالکتیکی است و باید در همین مقام در پی درک آن برآمد . از نظر وی آفرینش های فرهنگی نه محصولاتی فردی بلکه آفریده هایی جمعی هستند و در این میان به نقش طبقات بیش از سایر گروههای اجتماعی اهمیت می دهد. " در نظر گلدمن طبقه را باید بر مبنای سه عامل مستقل اما متفاوت تعریف کرد : نقش در مناسبات تولید ؛ مناسبات میان دیگر طبقات ؛ جهان نگری ویژه ." (همان ، 1376: 40) گلدمن به مانند مارکسیست های جبرگرا سرشت و محتوای آثار فرهنگی را به عوامل اقتصادی تقلیل نمی دهد و در تحلیل های وی استقلال نسبی پدیده های فرهنگی به دقت تعیین و فرض شده است.  آنچه که در تحلیل های او اهمیت اساسی دارد «جهان نگری» ویژه ی طبقات است که یکی از مفاهیم اساسی اندیشه ی گلدمن را تشکیل می دهد. 
 

 

 

فهرست مطالب

ساخت­گرایی تکوینی

نظریه صنعت فرهنگی

نظریه مولف

چهارچوب نظری

نظریه جامعه شناختی جورج هواکو

منابع