خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حوزه عمومی و نهاده های آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

جامعه مطلوب و آرمانی مورد نظر هابرماس، جامعه ای است که در آن تعامل یا کنش متقابل، به دور از هر گونه سلطه، زور، دخالت و فریب اذهان و بر اساس زبان معقول و قابل فهم بین الاذهانی صورت می گیرد. در این جامعه سلطه فن سالارانه، باید جای خود را به تعامل نمادین بسپارد. این نظر، امروزه بیش از پیش و به گونه ای فزاینده در کاربست روزمره بسیاری از جوامع اهمیت یافته است. (همان، ص 559) به طور کلی، قلمرو و حوزه عمومی «عرصه ای است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گردهم می آیند و می توان آن را امکانی در زندگی جمعی انسان ها دانست که با تحقق آن، افراد جامعه می توانند از طریق یکدیگر به سخن آیند و با مفاهمه به امر عمومی توجه کنند و آن را مورد بحث و گفتگو قرار دهند. در حوزه عمومی، افراد در وضعیتی آزاد، دور از تحمیل ها و اجبارها، امر عمومی را مورد بحث و نظریات یکدیگر را مورد ارزیابی قرار می دهند و بدین وسیله امکان رسیدن به یک توافق جمعی واقعی را به حداکثر می رسانند. (پدرام، 1388، ص 17)

 

 

 

فهرست مطالب

حوزه عمومی

ویژگی­های حوزه­ عمومی

نهادهای حوزه­ عمومی

ابزارهای حوزه عمومی

دو مفهوم اساسی در تقریر هابرماس از حوزه­ عمومی

رسانهها و حوزه عمومي؛ رشد يا افول حوزه عمومی

اينترنت: احياگر حوزه عمومي

حوزه عمومی مجازی

جامعه شبکه‌ای

مفهوم جامعه شبکه­ای

قدرت در جامعه شبکه­ای

مشارکت در جامعه شبکه­ای

عوامل افزایش دهنده مشارکت

حوزه  عمومی در جامعه شبکه­ای

ویژگی­های حوزه عمومی شبکه­ای شده

استراتژی تاثیر شهروند بر سیاست خارجی

منابع