خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خانواده و نظریات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در سال های 1920 تا 1890، به ویژه در آمریکا، بروز مشکلات فراوان اجتماعی، صنعتی شدن جامعه، فقر اجتماعی، به کار گرفتن کودکان و عدم رعایت قوانین موجب شد که پاره ای از اصلاحات اجتماعی به وجود آید. در سال 1894 مکتب شیکاکو نقش سخنگوی اصلاحات اجتماعی را به عهده گرفت. یکی از فرضیات اصلی این مکتب عبارت از این بود که «ما خانواده و اثرات رشد صنعتی و تمدن را بر روی آن درک می کنیم، و آن چه باید انجام دهیم، حل مشکلات حاصله از این تمدن و تقویت خانواده است». دهه سال های 1900، تحقیق و مطالعه در مورد خانواده گسترش یافت و نقطه نظری دیگر در این رابطه به وجود آمد، مبنی بر این که: «شاید ما به اندازه کافی درباره ویژگی ها و شرایط یک خانواده مدرن آگاه نباشیم». بر این اساس موسسات علمی دیگر تحقیقات خود را در مورد خانواده ادامه دادند.

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

مرور تاریخی 

تاریخ مطالعه خانواده

مرور مفهومی

تعریف خانواده از نگاه بعضی از اندیشمندان

ارتباط و تعاریف آن

عناصر ارتباط

عوامل موثر بر اثر بخشی ارتباط

گشودگی

همدلی

حمایتگری

مثبت­گرایی

تساوی

مرور نظری

نظریه مسیر زندگی خانوادگی

نظریه سیستمی

نظریه اکولوژی

نظریه شبکه خویشاوندی

تئوری اسنادی یا نسبت دادن

مرور تجربی

منابع