خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شرمساری و آزمون های غیرمستقیم آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در اولین تحقیق تجربی غیرمستقیم از نظریه شرمساری بازپذیرکننده، ماکای و بریث ویت (1994) به موضوع رابطه بین میزان تبعیت از معیارهای قانونی در پرستارخانه ها با سطوح «توبیخ»  (یعنی شرمساری) متناظر با سطوح بازپذیری پرداخته اند. این نویسنده ها حمایت محکمی از سازه بازپذیری نظریه شرمساری بازپذیرکننده بدست آوردند. خانه هایی که تحت بازرسی افرادی قرار داشت که سطوح بالاتری از توبیخ و بازپذیری را بروز می دادند تغییرات زیادی را در پیروی از معیارهای قانونی گزارش می دادند. ماکای و بریث ویت به این نتیجه دست یافته اند که آن دسته از تیم های بازرسی که ایدئولوژی حمایت از شرمساری بازپذیرکننده را بکار می گیرند اطاعت از قانون و قانون گرایی را به نحو معناداری ارتقاء می بخشند. در مقابل، تیم هایی که از نگرش های انگ-زننده و یا نگرش های سهل انگار و مسامحه آمیز استفاده می نمایند از قانون پذیری کمتری در بین پرستارخانه ها برخوردار بوده اند. جالب اینکه تأثیر اصلی شرمساری بازپذیرکننده بر تمکین از قانون به میزان روابط و مناسبات اجتماعی (مانند به هم پیوستگی) میان بازرسان و سرپرست پرستارخانه ها بستگی داشته است. 

 

 

 

فهرست مطالب

پژوهش‏های داخلی 

پژوهش‏های خارجی

آزمونهای غیرمستقیم نظریه شرمساری بازپذیرکننده

آزمونهای مستقیم نظریه شرمساری بازپذیرکننده

جرایم یقه سفید

تخلفات مجرمانه خرد

بزهکاری نوجوانان

قلدری

طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده

جمع بندی، تحلیل و نتیجه گیری از پیشینه تحقیقات تجربی

منابع