دانلود پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در تربیت بدنی جهت رشته مدیریت در قالب 46 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

BSC يك الگو و يا به عبارتي يك چارچوب مفهومي جهت تدوين مجموعه‌اي از شاخص هاي عملكرد در راستاي اهداف استراتژيك مي باشد. اين الگو و از چارچوبي پيروي مي كند كه در اولين گام آن مي بايست ديدگاه آتي سازمان مشخص گردد. سپس در راستاي ديدگاه هاي حاكم بر سازمان اهداف استراتژيك تدوين مي يابند و يا مي بايست تدوين شده باشند.
با عنايت به ديدگاه آتي و اهداف استراتژيك سازمان عوامل حياتي موفقيت (CRITICAL SUCCESS FACTORS) مشخص و رابطه علت و معلولي (CASE AND EFFECTS RELATIONSHIP) بين اين عوامل مشخص مي گردد. در همين راستا معيارهاي استراتژيك (STRATEGIC MEASURES) تبيين و در نهايت برنامه اقدام (ACTION PLAN) تدوين مي گردد .
الگوي BSC يكي از موفق ترين الگوهاي مورد استفاده در زمينه ارزيابي عملكرد مي باشد . 

 

 


فهرست مطالب :

الگوهای ارزشیابی عملکرد

1 - تعيين اثربخشي سازمان راهي براي ارزيابي عملكرد

2 - تعيين كارايي سازمان، الگويي براي تحقق فرآيند ارزيابي عملكرد

3 - الگوي ارزيابي عملكرد سازمانهاي دولتي با توجه به اقتضائات استراتژيك

4 - روش ارزيابي بهره وري جمعي سازمان يا مدل تحليل پوششي داده ها (DEA)

5 - مدل رياضي برنامه ريزي آرماني تخصيص بودجه در سازمانهاي دولتي (مدل GP)

6 - مدل مثلث عملكرد، الگويي در مسير ارزيابي عملكرد سازمانها

7 - الگوي فيشر براي ارزيابي عملكرد

8 - بنچ ماركينگ، فرايند استراتژيك وتحليلي اندازه گيري عملكرد

9 - روش مهندسي مجدد

10 - برنامه ريزي استراتژيك مشتري مدار

11 - الگوي اعتبار سنجي روشي براي ارزيابي عملكرد ارگانهاي دولتي

12 - الگو برداري از لايحه GPRA جهت بهره برداري در نظام ارزيابي عملكرد

13 - الگوي فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)

14 - الگوهاي كارت امتياز متوازن ((BSC

و...