دانلود پاورپوینت اندورفین و ورزش جهت رشته مدیریت در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


•پیشرفت ها در درک ما بدون افزایش تعداد و کیفیت مطالعاتی که علم عصب را برای کنترل مطالعه مغز و رفتار در تنظیمات فعالیت بدنی بکار می برد، اتفاق نخواهد افتاد.

•مخصوصاً نیاز به مطالعاتی است که تجسم مغز انسان با دست آوردهای علم عصبی رفتاری را همراه سازد که مدل های حیوانی از عملکرد یا بیماری انسان را بکار می برد (برای مثال Dishman, 1997; Dishman et al., 2006; Holmes, 2003).

•کاربرد علم عصبی برای روانشناسی ورزشی برای حذف و شفاف کردن سازوکارهای نروبیولوژیکی ممکن و از این رو افزایش درک ما از اینکه آیا فعالیت بدنی به واقع برای سلامتی ذهنی مفید است، لازم می باشد (Boecker, Henriksen, et al., 2008; Dishman, 2005; Meeusen, Piacentini, & De Meirleir, 2001).

 

 


فهرست مطالب :
مقدمه
1. شبه مخدرهای درونزاد (Endogenous opioids)
لیمبیک درگیر در انگیختگی و لذت
2) تعامل شبه مخدرها با دیگر دستگاه های انتقال دهنده عصبى
3) تاریخچه خلاصه ای از اثرات ورزش بر اندورفین و خلق و خو
و...