دانلود پاورپوینت اعصاب و عروق اندام فوقانی جهت رشته مدیریت در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

Axillary Vein

ابتدای آن از کنار تحتانی ترس ماژور و انتهای آن به

کنار خارجی دنده اول می رسد.

از آنجا به به نام ورید سابکلاوین ادامه می یابد

 این ورید در کنار داخلی شریان آگزیلاری وجود دارد.

- به استثنای ورید آگزیلاری بقیه وریدهای عمقی

اندام فوقانی زوجند و در طرفین شریانهای هم نام خود

طی مسیر می کنند.

Axillary Nerve عصب چرخشی      

-یکی از شاخه های انتهایی طناب خلفی

درست پشت شریان آگزیلاری فرود می آید

و پس از عبور از کنار تحتانی عضله

 ساب اسکاپولار و فضای زیر بغلی به

دو شاخه قدامی و خلفی تقسیم می شود.

-شاخه قدامی عضله دلتوئید را دور می زند

و همچنین پس از سوراخ کردن عضله

عصب جلدی بازوئی خارجی فوقانی را ایجاد

کرده که سر دراز عضله ترایسپس را

 می پوشاند.

 

 


فهرست مطالب :

AXILLARY ARTERY

شاخه های جانبی آگزیلار

عصب چرخشی

Brachial Artery

شاخه های جانبی شریان براکیال:

شاخه های جانبی شریان براکیال:

شبکه بازویی
Musculocutaneous . Nerve

و...