دانلود پاورپوینت مطالعه کنترلی موردی سرطان ریه در چهار معدن قلع در کشور چین جهت رشته مدیریت در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

مرگ ومیر ناشی ازسرطان ریه درمعادن قلع  بالاترازمیزان مرگ ومیرملی ناشی ازسرطان ریه دربین ساکنین شهرهای چین بود.(2/2برابربالاتر)

مفاهيم اصلی:

رابطه مواجهه-پاسخ قطعی بین مواجهه باگردوغباروخطرسرطان ریه وجودداشت.
افزایش سرطان ریه بین بیماران سیلیکوزی دیده نشد.
رابطه مواجهه-پاسخ قوی بین مواجهه با آرسنیک وریسک ابتلابه سرطان ریه وجودداشت.

 

 

فهرست مطالب :
چکيده :
ادامه روشها:
 ارزيابی مقدارآرسنيک وPAHsورادون
استفاده از روشهای آماری شامل:
تدابیرلازم جهت کاهش ریسک ابتلابه سرطان ریه درمعادن قلع موردمطالعه:
اطلاعات مواجهه شغلی:
طرح پايش براساس يک روش گراويمتری وروش عمليات نمونه برداری بنا شد.
نتايج محاسبات تراکم مواجهه باکل گردوغبار:
تعدادکمی ازافرادتحت مطالعه به سيليکوزيس
به نظرشماچرادرمطالعه حاضردرافرادمبتلابه سيليکوزيس درمعدن ليموسرطان ريه علت مرگ آنهانبود؟