خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مهارت ارتباط موثر و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

 

منظور از ارتباط فرایندی است که به موجب آن می‏توانیم پیام‏هایی را به دیگران منتقل کنیم و یا اطلاعات و پیام‏ها را از جانب آنها دریافت کنیم. ارتباط دارای ویژگی‏های متعدد و متفاوتی است (برای مثال هرارتباطی مستلزم حضور دو یا چند واحد اجتماعی است). هدف اصلی ارتباط انتقال پیام و اطلاعات است و هر گونه اشکالی در انتقال پیام موجب اختلال در ارتباط می‏گردد. اسکات ؛(1998).

 

 


برقراری روابط اجتماعی مستلزم رعایت اصول و قوانینی است که از یک سو به ایجاد حفظ و تداوم روابط کمک می‏کند و از سوی دیگر موجب کارآمدی این روابط می‏گردد. برقراری روابط اجتماعی ضروری است و ما نمی‏توانیم بدون برقراری ارتباط زندگی کنیم. هنگامی که انسانها در کنار هم باشند و اجباراً با یکدیگر ارتباط برقرار می‏کنند، زیرا آن چه انجام می‏دهند، یا نمی‏دهند و آن چه می‏گویند و نمی‏گویند توسط دیگران تفسیر می‏شود. حتی سکوت ما نیز گونه‏ای از ارتباط است. «ارتباطات الزامی و غیر قابل برگشتند» در جامعه ی انسانی ارتباط یک جریان غیر قابل برگشت است، زیرا هر آن چه که می‏گوییم و انجام می‏دهیم، حائز اهمیت است و جزئی از روابط، محسوب می‏گردد.

 

 

 

فهرست مطالب

مهارت ارتباط مؤثر

11-2 تعریف ارتباط

12-2 ضرورت و اهمیت ارتباطات

13-2 اصول و مقررات ارتباطات بین فردی

14-2 عناصر اصلی ارتباط

15-2 عوامل مؤثر در شروع ارتباط

16-2 موانع ارتباط

17-2 مهارت جرأتمندی

18-2 قدرت ابراز وجود

19-2 اهمیت مهارت جرأتمندانه

منابع