خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ارزش های سیاسی و فرهنگ دموکراتیک با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مریم قاضی نژاد، در پی شناخت و تحلیل پدیده تفاوت یا شكاف نسل ها در بعد ارزش ‌ها بوده است. هدف اصلی این پژوهش شناخت درجه اهمیت و اعتبار تحولات ارزشی در میان سه نسل، بعد از انقلاب (29-15سال)، نسل انقلاب (45-30سال) و قبل از انقلاب (65-46سال) و شناسایی تفاوت های معنی داری ارزشی در بین سه نسل به صورت مقطعی بوده است. داده های به دست-آمده گویای آن است كه هر چند برخی شباهت های ارزشی مرتبط با سطوح ‌اجتماعی و ملی مانند نظم و امنیت، همكاری و توسعه و... در سه نسل وجود دارد، اما از لحاظ جهت گیری ‌های ارزشی فرد گرایانه و مجموعه ارزش های ابزاری و شیوه های رسیدن به غایات ارزشی، بین سه نسل ‌‌‌‌و ‌عمدتاً بین نسل سوم (جوان) و نسل دوم تفاوت جدی و معنی داری وجود دارد ولی این تفاوت ها به حدی بزرگ نیست كه از آن به شكاف یا گسست  نسلی تعبیر نمود (قاضی‌نژاد،1383).

 

 

 

فهرست مطالب

سطوح نظری

تئوری نسلی

فرهنگ سیاسی

شاخص­های ارزش دموکراتیک

منابع