خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعدد زوجات و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

پژوهشی توسط خانم توسلی و دیگران(1390) با عنوان "بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه فرهنگی زنان بر انواع خشونت علیه زنان" صورت گرفته شد که هدف اصلی این پژوهش  بررسی تأثیر سرمایه  فرهنگی و اقتصادی بر انواع خشونت علیه زنان در میان زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده در شهر تهران است. سعی شده  تا به این  سؤال پاسخ داده شود  که آیا با گسترش سطح رفاه و بالا رفتن سرمایه فرهنگی مردم میزان خشونتی که بر زنان اعمال می‌شد تغییر کرده است یا خیر؟به منظور انجام این کار، از نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو استفاده شد. در این پژوهش، نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. که تعداد 202 نفر از زنان متأهل که حداقل یک سال از مدت ازدواج آنان گذشته بود انتخاب شدند

 

 

 

فهرست مطالب

2-1- پیشینه تحقیق

2-1-1- پژوهش‌های انجام‌شده در داخل کشور

2-1-2 - پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از کشور

2-1-3 - نقد و بررسی مطالعات پیشین

2-2 - مبانی نظری

2-2-1 - دیدگاه‌های جامعه‌شناختی تعدد زوجات

2-2-1-1- دیدگاه‌های کارکردگرایی

2-2-1-2 - ساخت‌گرایی

2-2-1-3- نظریه تضاد یا دیالکتیکی

2-2-2 - نظریه فرهنگی

منابع