تکمیل فرم خرید
نام فایل

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

قیمت 6,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >